Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Letnice
  • Zelené svátky
  • Narození, svatba, smrt
  • Jaro
  • Jaro
  • Jaro
  • Jaro
  • Jaro

O muzeu

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

V roce 2012 byla zahájena postupná realizace rozsáhlého projektu dostavby muzea a jeho koncepční proměna na "Muzeum české vesnice", které bude kromě architektonických památek přibližovat život na českém venkově od raného novověku do počátku 20. století včetně jeho sociálních a regionálních specifik.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje. Je členem Českého svazu muzeí v přírodě, o. s. Při muzeu také působí Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu.

V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum Kouřimska s rozsáhlou expozicí o dějinách regionu a raně gotický kostel sv. Štěpána s unikátní středověkou kryptou sv. Kateřiny a zvonicí s obrácenými zvony.

Velikonoce Dům z Jílového Jaro ve skanzenu Velikonoce Jaro ve skanzenu Velikonoce Jaro ve skanzenu Přinášení líta Jaro ve skanzenu Letnice Jaro ve skanzenu Pašijová hra o Velikonocích Jaro ve skanzenu Jaro ve skanzenu Jaro ve skanzenu Jaro ve skanzenu Jaro ve skanzenu Letnice

Ohlédnutí za lidovými obyčeji - Máje

Máje, ozdobené smrky nebo břízky, se staví většinou v předvečer prvního května na svátek sv. Filipa a Jakuba. Samotná oslava májů a mnohdy jejich kácení pak probíhá především první neděli v květnu, někdy se ale májka kácí až na konci května či začátkem června, termíny jejího postavení a pokácení se tedy místně liší. Kácení máje provází obvykle oslava, během které prochází průvod dívek a chlapců v krojích vesnicí, zastavuje se u domů svobodných dívek, svobodní muži si s dívkou zatančí a zvou na večerní oslavu. Pod májí se pak tančí česká beseda a májka je, po provedení jednoduchých ustálených výstupů, reflektujících dění v obci, pokácena. Za získání vršku máje pak bývá odměna, většinou v podobě lahve alkoholu.

Zvyk stavění májí má předkřesťanský původ. Zelené stromky a větve měly jednak ochrannou funkci, dále měly zajišťovat dostatek vláhy pro příští úrodu. Rituály se váží k výběru máje a ustálené zvyky provázejí i její kácení. Máj bývá i několik dnů hlídána. V některých lokalitách jsou pak pořádány tzv. suché máje, jichž se účastní ženatí muži a vdané ženy.

Ohlédnutí za lidovými obyčeji - Nanebevstoupení Páně a Letnice

Nanebevstoupení Páně

Pohyblivý svátek (25. května 2017) završující velikonoční okruh, oslavující Kristovo vstoupení na nebe čtyřicet dní po jeho vzkříšení. Svátek je provázen mší svatou a konáním procesí evokujícím průvod apoštolů vedených Ježíšem Kristem na horu Olivetskou. V období baroka bylo obvyklé vytahování sochy Ježíše Krista otvorem v klenbě kostela, kterým se pak sypalo obilí, ovoce a květiny jako symbol požehnání Ježíše Krista věřícím.

V lidovém prostředí byl tento den spojen s představou zvláštního nebezpečí bouřek, protože při Nanebevstoupení se otevírala nebeská klenba. Nebezpečí bouřky odvracel pohřeb vypravený tento den, používání ostrých špičatých předmětů bouřky přivolávalo, k tomuto dni se vztahoval například zákaz šití. Déšť v tento den byl chápán jako velmi nepříznivý úkaz, ohlašující dlouho trvající deště a neúrodu.

Seslání Ducha svatého (Letnice)

Svátek svatého Ducha, letnice, pohyblivý svátek slavený sedm týdnů po Velikonocích (4. června 2017). Obsahem křesťanských letnic je slavení památky naplnění Duchem svatým a připomínka založení církve. Letnice původně trvající sedm dní s přísným zákazem polních prací, byly postupně omezeny na Boží hod svatodušní. Křesťanské letnice se projevily v lidové kultuře například omezováním sňatků a stěhování v týdnu před nimi. Období Letnic jako období plného rozvoje vegetačních sil přírody bylo v celé Evropě spojeno s projevy předkřesťanské agrární magie. V lidové kultuře byly s letnicemi spojeny královské slavnosti, provozované především svobodnými muži, vodění, honění či stínání krále. Čištění studánek a rituální první koupele v přírodě měly zajistit dostatek vláhy pro vegetaci. Řada ochranných a prosperitních magických praktik měla přímo zabezpečit zemědělskou produkci. Pro úrodnost polí se mladé manželské páry válely v osení, prováděly se obchůzky polí, o svatodušní vigilii se v noci konalo první pasení dobytka i práskání biči, které zahánělo čarodějnice.

Otvírání studánek

Obřad v němž se spojovalo pohanské uctívání pramenů, magické přivolávání vláhy s prvky křesťanského kultu. Konal se na jaře po západu nebo před východem slunce. Spočíval v rituálním čištění studánek, které prováděly dívky-panny, byl spojen s obchůzkou, při které vodily dívky po domech královnu a byly odměňovány především vejci a máslem.

 

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý - neděle:

10.00 - 17.00

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 80 Kč /dospělí/
zlevněné: 40 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 200 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

aktuality

Podlipanské hudební slavnosti

více - Podlipanské hudební slavnosti
Zveme Vás na program Podlipanských hudebních slavností, který se koná ve dnech 27. května - 25. června.
(26.5.2017)

Komentovaná prohlídka výstavy plakátů Jiřího Balcara

více - Komentovaná prohlídka výstavy plakátů Jiřího Balcara
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na prohlídku výstavy "Jiří Balcar - filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967" s výkladem Zdenka Primuse, která se koná v úterý 30. května v 17.00 hodin.
(24.5.2017)

Přednáška o barokní skříňce s ceroplastikami

více - Přednáška o barokní skříňce s ceroplastikami
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na přednášku Zdeňky Němcové, Ing. arch. Václava Němce, DiS. a Mgr. Vladimíra Rišlinka, která se koná ve čtvrtek 25. května v 17.00 hodin.
(16.5.2017)

Reportáž o našem muzeu

více - Reportáž o našem muzeu
V neděli 14. května uvedla Česká televize v rámci pořadu "Toulavá kamera" reportáž o Muzeu lidových staveb v Kouřimi.
(15.5.2017)


Regionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100