Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Podzim
  • Podzim
  • Podzim
  • Podzim

O muzeu

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

V roce 2012 byla zahájena postupná realizace rozsáhlého projektu dostavby muzea a jeho koncepční proměna na "Muzeum české vesnice", které bude kromě architektonických památek přibližovat život na českém venkově od raného novověku do počátku 20. století včetně jeho sociálních a regionálních specifik.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje. Je členem Českého svazu muzeí v přírodě, o. s. Při muzeu také působí Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu.

V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum Kouřimska s rozsáhlou expozicí o dějinách regionu a raně gotický kostel sv. Štěpána s unikátní středověkou kryptou sv. Kateřiny a zvonicí s obrácenými zvony.

Podzim ve skanzenu Podzim ve skanzenu Posvícení Podzim ve skanzenu Posvícení Podzim ve skanzenu Posvícení Podzim ve skanzenu Dům z Jílového Posvícení Podzim ve skanzenu Podzim ve skanzenu Posvícení - Pěkná hodinka Podzim ve skanzenu

Ohlédnutí za podzimními lidovými obyčeji

Slavnosti k ukončení zemědělských prací

Závěr zemědělských prací provázely odedávna oslavy s hudbou, tancem, hodováním, s tradičními rituály a obyčeji. Vyjadřovaly radost z úspěšné sklizně a poděkování za úrodu. Některé si uchovaly význam dodnes, i když v pozměněné podobě. Někde sehrávají obyčejové motivy významnou roli, jinde mají slavnosti převážně historizující a zábavnou formu.

Vinobraní

Závěr sklizně vinných hroznů provázela řada obyčejů a slavností. V Čechách se obvykle průvod pracovníků, ozdobených révou, se zpěvem, tancem a hudbou odebral z vinice do kvasírny k pohoštění a společné zábavě. Konal se obvykle koncem září. Na Moravě býval, a do současnosti je, scénář oslavy konce sklizně vinných hroznů téměř totožný s dožínkami.

V Mělníku, v centru významné vinařské oblasti, se již v první polovině 20. století uskutečnilo několik okázalých oslav. Roku 1922 se vinařské pouti s alegorickými vozy a průvodem Karla IV. zúčastnil též prezident Masaryk. Až na přerušení  v době druhé světové války a v letech 1968-70 se mělnické vinobraní s průvody, pouťovými atrakcemi a pestrým zábavným programem odehrává  každoročně. Slaví se i na některých dalších místech, například v Litoměřicích, v Praze na Vinohradech, ve Vysočanech, v Troji aj. Mělnické vinobraní je však dodnes ve středních Čechách nejvýznamnější.

Posvícení

Posvícení, jako výroční obyčej, má svou církevní a světskou část. Slaví se jako svátek na památku posvěcení kostela (odtud i jeho název v Čechách, na Moravě se používá spíše termín hody), a vznikl již v počátcích křesťanství. Posvícenské slavnosti jsou doloženy již ve staroslovanské společnosti. Slavily se v různý čas, nejčastěji však na sv. Martina a sv. Michala. Přelom pro slavení posvícení pak znamenalo nařízení císaře Josefa II., které přikazovalo slavit v celé monarchii posvícení třetí říjnovou neděli. Slavnost pak mohla trvat dva dny. Toto nařízení však nebylo respektováno. Mnohé obce se vracely k původnímu termínu nebo slavily posvícení dvě, původní i nové.

Posvícení byl svátek spojený s hodováním, tancem a hlučnými zábavami. Pekly se koláče, jedlo se maso, a to i v chudých rodinách. Zvaní na posvícenskou zábavu bývalo spojeno s obchůzkou a rozdáváním koláčů. Příbuzní se vzájemně navštěvovali a odnášeli si tradiční bohatou výslužku.

Církevní část tvořily mše v pondělí a v úterý ráno. Po pondělní mši se v některých místech vydával průvod s knězem na hřbitov, kde příbuzní navštěvovali hroby svých zemřelých. Tato tradice má zřejmou souvislost s pohanskými praktikami uctívání mrtvých. Po církevním obřadu se v hospodě konala tzv. zlatá nebo pěkná hodinka. Té se původně účastnila celá vesnice /dnes mnohde na ni nemají ženy přístup a účastní se jí pouze muži/. Na počátku hodinky se rozžala svíce a slavnost pak trvala tak dlouho, dokud svíce nedohořela.

V současnosti se v některých lokalitách místo průvodu na hřbitov pořádá průvod mládeže k pomníku padlým.

K posvícenským tradicím patřilo i stínání  kohouta. Průvod s ověnčeným kohoutem prošel vesnicí, a na návsi se pak mladí muži snažili se zavázanýma očima kohouta zasáhnout cepem nebo šavlí, za povzbuzování a navigování přihlížejících. Na Moravě  pak mladí muži stínali šavlí berana přivázaného k lavici. I tato rituální obětování zvířat poukazují k pohanským kořenům slavnosti.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

Zavřeno do

29. 11. 2019

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 80 Kč /dospělí/
zlevněné: 40 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 200 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

aktuality

Výstava "Socialistický sen - vize a realita"

více - Výstava
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na výstavu, která se koná ve dnech 19. listopadu 2019 - 16. února 2020.
(9.11.2019)

Přednáška o bájných cestovatelích

více - Přednáška o bájných cestovatelích
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na přednášku Mgr. Lenky Vacinové, Ph.D. "Na vlnách podivna: Bájní cestovatelé", která se koná v úterý 19. listopadu v 17.00 hodin.
(9.11.2019)

Čas hrdinů

více - Čas hrdinů
Zveme Vaše děti do Regionálního muzea v Kolíně na doprovodný program k výstavě "Nejen nepřátelé - staří Řekové a jejich sousedé", který se koná ve dnech 9. a 23. listopadu.
(3.11.2019)

Přednáška "Říše zla? Staří Řekové a Peršané"

více - Přednáška
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na přednášku Dr. Marka Verčíka, která se koná v úterý 5. listopadu v 17.00 hodin.
(29.10.2019)
logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100