Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Zelené svátky
  • Jaro
  • Jaro
  • Jaro
  • Jaro

O muzeu

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

V roce 2012 byla zahájena postupná realizace rozsáhlého projektu dostavby muzea a jeho koncepční proměna na "Muzeum české vesnice", které bude kromě architektonických památek přibližovat život na českém venkově od raného novověku do počátku 20. století včetně jeho sociálních a regionálních specifik.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje. Je členem Českého svazu muzeí v přírodě, o. s. Při muzeu také působí Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu.

V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum Kouřimska s rozsáhlou expozicí o dějinách regionu a raně gotický kostel sv. Štěpána s unikátní středověkou kryptou sv. Kateřiny a zvonicí s obrácenými zvony.

Velikonoce Usedlost z Polabí Jaro ve skanzenu Velikonoce Jaro ve skanzenu Smrtná neděle Jaro ve skanzenu Smrtná neděle Jaro ve skanzenu Slavnost Nejsvětější Trojice Jaro ve skanzenu Pašijová hra o Velikonocích Letnice Božítělový oltář Jaro ve skanzenu Jaro ve skanzenu Jaro ve skanzenu Letnice

Ohlédnutí za lidovými obyčeji - Máje

Máje, ozdobené smrky nebo břízky, se staví většinou v předvečer prvního května na svátek sv. Filipa a Jakuba. Samotná oslava májů a mnohdy jejich kácení pak probíhá především první neděli v květnu, někdy se ale májka kácí až na konci května či začátkem června, termíny jejího postavení a pokácení se tedy místně liší. Kácení máje provází obvykle oslava, během které prochází průvod dívek a chlapců v krojích vesnicí, zastavuje se u domů svobodných dívek, svobodní muži si s dívkou zatančí a zvou na večerní oslavu. Pod májí se pak tančí česká beseda a májka je, po provedení jednoduchých ustálených výstupů, reflektujících dění v obci, pokácena. Za získání vršku máje pak bývá odměna, většinou v podobě lahve alkoholu.

Zvyk stavění májí má předkřesťanský původ. Zelené stromky a větve měly jednak ochrannou funkci, dále měly zajišťovat dostatek vláhy pro příští úrodu. Rituály se váží k výběru máje a ustálené zvyky provázejí i její kácení. Máj bývá i několik dnů hlídána. V některých lokalitách jsou pak pořádány tzv. suché máje, jichž se účastní ženatí muži a vdané ženy.

Ohlédnutí za lidovými obyčeji - Nanebevstoupení Páně a Letnice

Nanebevstoupení Páně

Pohyblivý svátek (26. května 2022) završující velikonoční okruh, oslavující Kristovo vstoupení na nebe čtyřicet dní po jeho vzkříšení. Svátek je provázen mší svatou a konáním procesí evokujícím průvod apoštolů vedených Ježíšem Kristem na horu Olivetskou. V období baroka bylo obvyklé vytahování sochy Ježíše Krista otvorem v klenbě kostela, kterým se pak sypalo obilí, ovoce a květiny jako symbol požehnání Ježíše Krista věřícím.

V lidovém prostředí byl tento den spojen s představou zvláštního nebezpečí bouřek, protože při Nanebevstoupení se otevírala nebeská klenba. Nebezpečí bouřky odvracel pohřeb vypravený tento den, používání ostrých špičatých předmětů bouřky přivolávalo, k tomuto dni se vztahoval například zákaz šití. Déšť v tento den byl chápán jako velmi nepříznivý úkaz, ohlašující dlouho trvající deště a neúrodu.

Seslání Ducha svatého (Letnice)

Svátek svatého Ducha, letnice, pohyblivý svátek slavený sedm týdnů po Velikonocích (5. června 2022). Obsahem křesťanských letnic je slavení památky naplnění Duchem svatým a připomínka založení církve. Letnice původně trvající osm dní s přísným zákazem polních prací, byly postupně omezeny na Boží hod svatodušní a následující Svatodušní pondělí. Křesťanské letnice se projevily v lidové kultuře například omezováním sňatků a stěhování v týdnu před nimi. Období Letnic jako období plného rozvoje vegetačních sil přírody bylo v celé Evropě spojeno s projevy předkřesťanské agrární magie. V lidové kultuře byly s letnicemi spojeny královské slavnosti, provozované především svobodnými muži, vodění, honění či stínání krále. Čištění studánek a rituální první koupele v přírodě měly zajistit dostatek vláhy pro vegetaci. Řada ochranných a prosperitních magických praktik měla přímo zabezpečit zemědělskou produkci. Pro úrodnost polí se mladé manželské páry válely v osení, prováděly se obchůzky polí, o svatodušní vigilii se v noci konalo první pasení dobytka i práskání biči, které zahánělo čarodějnice.

Otvírání studánek

Obřad v němž se spojovalo pohanské uctívání pramenů, magické přivolávání vláhy s prvky křesťanského kultu. Konal se na jaře po západu nebo před východem slunce. Spočíval v rituálním čištění studánek, které prováděly dívky-panny, byl spojen s obchůzkou, při které vodily dívky po domech královnu a byly odměňovány především vejci a máslem.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý - neděle: 10.00 - 17.00

vícefacebook_logo

Vstupné:
základní: 80 Kč /dospělí/
zlevněné: 40 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 200 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

aktuality

Podlipanské hudební slavnosti

více - Podlipanské hudební slavnosti
Zveme Vás na program Podlipanských hudebních slavností, který se koná ve dnech 29. května - 26. června.
(23.5.2022)

Výstava "Vážky Českobrodska"

více - Výstava
Zveme Vás do Podlipanského muzea v Českém Brodě na výstavu "Vážky Českobrodska", která se koná ve dnech 26. května - 30. října.
(23.5.2022)

Muzejní noc v Kolíně

více - Muzejní noc v Kolíně
Zveme Vás na bohatý program kolínské muzejní noci, který se koná v sobotu 28. května v 17.00 - 23.00 hodin.
(21.5.2022)

Výběrové řízení na pozici "Edukátor v Mašínově statku v Lošanech"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Edukátor v Mašínově statku - památníku tří odbojů v Lošanech".
(10.5.2022)
logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů