Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Loupežníci na Českobrodsku a Kouřimsku
  • Narození, svatba, smrt
  • JARO
  • JARO
  • JARO
  • JARO

O muzeu

Vážení návštěvníci,
Muzeum lidových staveb je z důvodu probíhajících stavebních prací do poloviny roku 2016 uzavřeno.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

V roce 2012 byla zahájena postupná realizace rozsáhlého projektu dostavby muzea a jeho koncepční proměna na "Muzeum české vesnice", které bude kromě architektonických památek přibližovat život na českém venkově od raného novověku do počátku 20. století včetně jeho sociálních a regionálních specifik.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje. Je členem Českého svazu muzeí v přírodě, o. s. Při muzeu také působí Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu.

V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum Kouřimska s rozsáhlou expozicí o dějinách regionu a raně gotický kostel sv. Štěpána s unikátní středověkou kryptou sv. Kateřiny a zvonicí s obrácenými zvony.

Velikonoce Dům z Jílového Jaro ve skanzenu Velikonoce Jaro ve skanzenu Jaro ve skanzenu Velikonoce Jaro ve skanzenu Přinášení líta Jaro ve skanzenu Letnice Jaro ve skanzenu Pašijová hra o Velikonocích Jaro ve skanzenu Jaro ve skanzenu Jaro ve skanzenu Jaro ve skanzenu Jaro ve skanzenu Letnice

Ohlédnutí za lidovými obyčeji - Máje

Máje, ozdobené smrky nebo břízky, se staví většinou v předvečer prvního května na svátek sv. Filipa a Jakuba. Samotná oslava májů a mnohdy jejich kácení pak probíhá především první neděli v květnu, někdy se ale májka kácí až na konci května či začátkem června, termíny jejího postavení a pokácení se tedy místně liší. Kácení máje provází obvykle oslava, během které prochází průvod dívek a chlapců v krojích vesnicí, zastavuje se u domů svobodných dívek, svobodní muži si s dívkou zatančí a zvou na večerní oslavu. Pod májí se pak tančí česká beseda a májka je, po provedení jednoduchých ustálených výstupů, reflektujících dění v obci, pokácena. Za získání vršku máje pak bývá odměna, většinou v podobě lahve alkoholu.

Zvyk stavění májí má předkřesťanský původ. Zelené stromky a větve měly jednak ochrannou funkci, dále měly zajišťovat dostatek vláhy pro příští úrodu. Rituály se váží k výběru máje a ustálené zvyky provázejí i její kácení. Máj bývá i několik dnů hlídána. V některých lokalitách jsou pak pořádány tzv. suché máje, jichž se účastní ženatí muži a vdané ženy.

Ohlédnutí za lidovými obyčeji - Nanebevstoupení Páně a Letnice

Nanebevstoupení Páně

Pohyblivý svátek (5. května 2016) završující velikonoční okruh, oslavující Kristovo vstoupení na nebe čtyřicet dní po jeho vzkříšení. Svátek je provázen mší svatou a konáním procesí evokujícím průvod apoštolů vedených Ježíšem Kristem na horu Olivetskou. V období baroka bylo obvyklé vytahování sochy Ježíše Krista otvorem v klenbě kostela, kterým se pak sypalo obilí, ovoce a květiny jako symbol požehnání Ježíše Krista věřícím.

V lidovém prostředí byl tento den spojen s představou zvláštního nebezpečí bouřek, protože při Nanebevstoupení se otevírala nebeská klenba. Nebezpečí bouřky odvracel pohřeb vypravený tento den, používání ostrých špičatých předmětů bouřky přivolávalo, k tomuto dni se vztahoval například zákaz šití. Déšť v tento den byl chápán jako velmi nepříznivý úkaz, ohlašující dlouho trvající deště a neúrodu.

Seslání Ducha svatého (Letnice)

Svátek svatého Ducha, letnice, pohyblivý svátek slavený sedm týdnů po Velikonocích (15. května 2016). Obsahem křesťanských letnic je slavení památky naplnění Duchem svatým a připomínka založení církve. Letnice původně trvající sedm dní s přísným zákazem polních prací, byly postupně omezeny na Boží hod svatodušní. Křesťanské letnice se projevily v lidové kultuře například omezováním sňatků a stěhování v týdnu před nimi. Období Letnic jako období plného rozvoje vegetačních sil přírody bylo v celé Evropě spojeno s projevy předkřesťanské agrární magie. V lidové kultuře byly s letnicemi spojeny královské slavnosti, provozované především svobodnými muži, vodění, honění či stínání krále. Čištění studánek a rituální první koupele v přírodě měly zajistit dostatek vláhy pro vegetaci. Řada ochranných a prosperitních magických praktik měla přímo zabezpečit zemědělskou produkci. Pro úrodnost polí se mladé manželské páry válely v osení, prováděly se obchůzky polí, o svatodušní vigilii se v noci konalo první pasení dobytka i práskání biči, které zahánělo čarodějnice.

Otvírání studánek

Obřad v němž se spojovalo pohanské uctívání pramenů, magické přivolávání vláhy s prvky křesťanského kultu. Konal se na jaře po západu nebo před východem slunce. Spočíval v rituálním čištění studánek, které prováděly dívky-panny, byl spojen s obchůzkou, při které vodily dívky po domech královnu a byly odměňovány především vejci a máslem.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:


Zavřeno

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 60 Kč /dospělí/
zlevněné: 30 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 150 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

aktuality

V muzeu připravujeme nové stálé expozice

více - V muzeu připravujeme nové stálé expozice
Od začátku dubna probíhá ve všech objektech našeho muzea postupná instalace nových stálých expozic.
(4.5.2016)

Bylo dokončeno restaurování soch z našeho muzea

více - Bylo dokončeno restaurování soch z našeho muzea
Ve druhé polovině dubna byly provedeny poslední restaurátorské práce na mariánském sloupu z Konárovic a soše sv. Donáta ze Svatbína.
(1.5.2016)

Přednáška o tvorbě Zdenka Rykra

více - Přednáška o tvorbě Zdenka Rykra
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na přednášku Mgr. Petry Hollerové, která se koná v úterý 10. května v 17.00 hodin.
(30.4.2016)

Od května můžete Muzeum Kouřimska a chrám sv. Štěpána navštívit denně kromě pondělí

více - Od května můžete Muzeum Kouřimska a chrám sv. Štěpána navštívit denně kromě pondělí
Od 1. do 31. května je Muzeum Kouřimska otevřeno od úterý do neděle v 10.00 - 17.00 hodin, od 1. června do 31. srpna v 10.00 - 18.00 hodin.
(27.4.2016)


Regionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100