Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Řemeslné pohádkové léto
  • Od Markéty k Matičkám
  • Prázdninové čtvrtky
  • Léto
  • Léto
  • Léto
  • Léto

Aktuálně

SKANZEN ZÍSKAL DALŠÍ PAMÁTKU LIDOVÉ ARCHITEKTURY | (28. 11. 2010)

23. 11. 2010 byla do muzea převezena roubená chalupa z osady Nová Starost u Rynoltic na Liberecku. V budoucnosti je plánováno znovupostavení této památky pocházející z poloviny 18. století.

Chalupa z Nové Starosti náležela k nejvíce ohroženým památkám lidové architektury v severních Čechách. Před transferem do muzea se nacházela v havarijním stavu, a hrozilo jí úplné zřícení. Desítky let neobývanému objektu chyběla polovina střechy, velká část dřevěných konstrukcí byla napadena dřevomorkou. Stavbu určenou k demolici získalo naše muzeum darem. V průběhu listopadu byla uskutečněna demontáž a transfer všech zachovalých prvků. Společně s kostelem sv. Jana Křtitele z Dolních Kralovic, špýcharem z Kornatic, rychtou ze Strašic, rychtou z Kamenice, chalupou z Masojed, roubeným domem ze Starostína a větrným mlýnem z Borovnice se jedná již o sedmý větší objekt, který v muzeu čeká na své znovupostavení. Rekonstrukci chalupy z Nové Starosti máme v úmyslu zahrnout do první etapy dostavby muzea, jejíž zahájení je plánováno na rok 2012.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:


úterý - neděle:
10.00 - 18.00

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 80 Kč /dospělí/
zlevněné: 40 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 200 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100