Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Svatomikulášské obchůzky
  • Advent a Vánoce
  • ZIMA
  • ZIMA
  • ZIMA

Aktuálně

Do Štramberka se vrátí roubený dům | (27. 8. 2014)

V pondělí 25. srpna schválila Rada Středočeského kraje bezúplatný převod jednoho ze sbírkových předmětů našeho muzea do majetku Města Štramberk.

Stavební konstrukce domu čp. 168 byly do sbírek Muzea lidových staveb získány v roce 1978. Od té doby leží bez užitku v rozložené podobě v depozitáři. Vzhledem ke změně koncepce dostavby muzea, která je zaměřena na památky lidové architektury pouze z oblasti středních, východních a severních Čech, již o znovupostavení tohoto domu, pocházejícího z počátku 19. století, neuvažujeme. Město Štramberk projevilo zájem o navrácení této památky do místa jejího vzniku, což je z hlediska památkové péče optimální řešení. Městská památková rezervace Štramberk tak bude obohacena o další cennou ukázku regionálního lidového stavitelství.

Reportáž Českého rozhlasu

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

pátek - neděle
10.00 - 16.00

/mimořádně otevřeno také 26. a 30. 12. 2019/

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 80 Kč /dospělí/
zlevněné: 40 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 200 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100