Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Advent a Vánoce
  • ZIMA
  • ZIMA
  • ZIMA

Aktuálně

V našem muzeu byly vysazeny desítky nových stromů a keřů | (18. 11. 2016)

FotogalerieNa přelomu října a listopadu doplnilo areál Muzea lidových staveb několik desítek nově vysazených dřevin.

Tyto výsadby budou dotvářet prostředí památek lidové architektury, a navíc jsou adekvátní náhradou za postupně odumírající staré stromy, které původně tvořily třešňový sad rodiny Lonských, v němž byl skanzen v 70. letech 20. století založen. Kromě přirozeného úhynu původních stromů měly na jejich stav nepříznivý dopad také rozsáhlé stavební práce, které prakticky v celém areálu muzea probíhaly v uplynulých dvou letech.

Největší počet nově vysazených stromů se zatím soustředil na svah pod stodolou ze Želejova, kde vytváří náznak sadu, doplňujícího usedlost z Podkrkonoší. Jeho výsadbu představují vysokokmeny starých, regionálně příslušných odrůd jabloní, hrušní a slivoní. O další stromy byla doplněna také nedávno založená zahrada za stodolou z Durdic, která bude tvořit součást usedlosti z Podblanicka. Několik ovocných stromků bylo vysazeno také do budoucího sadu za usedlostí ze středního Polabí. Zde máme v úmyslu postupně vytvářet sbírku starých ovocných odrůd z Kouřimska a Českobrodska. První výsadby ovocných dřevin doplnily i zahradu za statkem z Týřovic na Rakovnicku. Na ni tématicky navazuje malá chmelnice, kterou jsme založili na severovýchodním okraji muzejního areálu.

Výjimku ze souboru užitkových dřevin tvoří dvě lípy malolisté, které doplnily nedávno zrestaurovanou sochu sv. Donáta ze Svatbína.

Fotogalerie:
Výsadba nových ovocných stromů Výsadba nových ovocných stromů Výsadba nových ovocných stromů Výsadba lip u sochy sv. Donáta

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

pátek - neděle
10.00 - 16.00

/mimořádně otevřeno také 26. a 30. 12. 2019/

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 80 Kč /dospělí/
zlevněné: 40 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 200 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100