Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Zima na vsi
  • zima
  • zima
  • zima

brána z Tismic

Goticko-renesanční brána někdejšího panského dvora čp. 14 v Tismicích u Českého Brodu (okres Kolín) byla jednou ze vzácně zachovalých ukázek předbělohorské profánní architektury na středočeském venkově. Brána společně s přilehlou brankou pro pěší byla postavena roku 1506 zřejmě nákladem tehdejších držitelů vesnice, členů rodu Vrbíků z Tismic. Ostění obou půlkruhově ukončených portálů má velmi jednoduchou profilaci se zkosenou vnější hranou, klenák brány nese vročení a ryté iniciály „P“ a „G“. V období baroka – pravděpodobně ve druhé polovině 18. století – byla brána ukončena obloukově zvlněnou římsou s taškovou krytinou. Původní masivní vrata byla v 19. století nahrazena lehčí výplní s laťovou konstrukcí v horní části. Pro památku se stal ve druhé polovině 20. století osudným tehdejší rozvoj zemědělské techniky. V roce 1970 byla brána (nejspíše úmyslně) stržena projíždějícím traktorem, a poté co selhalo veškeré úsilí tehdejších orgánů památkové péče prosadit její obnovu na původním místě, došlo k rozebrání stavby a jejímu přenesení do kouřimského skanzenu. Zde již více než čtyři desítky let čeká na své znovupostavení.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

Zavřeno

/mimořádně otevřeno

4. 2. 2023

10.00 - 16.00/

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 110 Kč /dospělí/
zlevněné: 50 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 270 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů