Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Dožínky
  • Od Markéty k Matičkám
  • Narození, svatba, smrt
  • Léto
  • Léto
  • Léto

výstavy

Od Markéty k Matičkám

15. července - 10. září

Tématicky zaměřené instalace ve velké světnici rychty z Bradlecké Lhoty a ve statku z Týřovic připomínají lidové obyčeje, které se vztahovaly k období vrcholícího léta. S tím je spojen především čas sklizně obilí, který tradičně zahajoval svátek sv. Markéty (13. července). V rychtě z Bradlecké Lhoty proto připomínáme slavnost dožínek a s nimi související lidové zvyky. Instalace ve statku z Týřovic seznamuje s obdobím mezi dvěma významnými mariánskými svátky Nanebevzetí P. Marie (tzv. "Matičky kořenné" 15. srpna) a Narození P. Marie (tzv. "Matičky seťové" 8. září), které se v minulosti v lidovém prostředí označovalo jako "třikrát požehnané" a "mezi Matičkami". K uvedeným svátkům se vázal zejména dnes již zapomenutý zvyk žehnání bylin a semen obilí jako prvotin sklizně.

Vltava, Sedlčansko a Sedlecko v díle českých krajinářů

15. července - 17. září

Výstava představuje vybrané kresby tří českých krajinářů, kteří se ve své bohaté a rozsáhlé tvorbě věnovali také námětům z oblasti Sedlčanska, Sedlecka a lokalit kolem Vltavy. Prezentované ukázky jsou vybrány z ilustračního doprovodu k textům v rozsáhlé a několikasvazkové vlastivědné edici Čechy, kterou vydával na konci 19. století známý pražský nakladatel Jan Otto (1841–1916). Ta podrobně a systematicky popisuje historické, zeměpisné a kulturní reálie českých zemí. O Sedlčansku a jeho přilehlých lokalitách je pojednáno ve druhém (Vltava) a osmém (Táborsko) svazku této edice. Tyto díly jsou doplněny kresbami autorů, o kterých pojednává tato výstava.

Václav Jansa (1859–1913), významný český krajinář, se natrvalo proslavil hlavně svými akvarely Prahy. Vedle toho je autorem řady kreseb také z jiných lokalit českých zemích. Na svých obrazech znázornil mj. některé hrady, zámky či kostely na Sedlčansku a Sedlecku.

Antonín Levý (1845–1897) přispíval ve druhé polovině 19. století svou bohatou ilustrační tvorbou do tehdejších obrázkových časopisů (Světozor, Zlatá Praha, Květy). Ze širšího regionu středního Povltaví jsou dokumentačně hodnotné jeho četné kresby míst kolem Vltavy v jejich původní podobě, tj. před zatopením Orlickou přehradou na počátku 60. let 20. století.

Antonín Waldhauser (1835–1913), méně známý český krajinář, je autorem řady krajinomaleb z různých míst naší vlasti (např. jižních Čech, Šumavy nebo Českomoravské vysočiny). Pro své obrazy čerpal náměty mj. z oblasti lidové architektury. Kreslil osamělá stavení v krajině, větrné mlýny a boží muka.

Plánované výstavy:

Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb, 1. 12. 2017 - 30. 12. 2017

Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb, 24. 3. 2018 - 8. 4. 2018

Zelené svátky v Muzeu lidových staveb, 12. 5. 2018 - 31. 5. 2018

Tajemství svatojánské noci, 23. 6. 2018 - 8. 7. 2018

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý - neděle:

10.00 - 18.00

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 80 Kč /dospělí/
zlevněné: 40 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 200 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

aktuality

Rozhovor s ředitelem muzea

více - Rozhovor s ředitelem muzea
Týdeník Kolínský pres přinesl v úterý 11. července rozhovor s ředitelem muzea Mgr. Vladimírem Rišlinkem.
(20.7.2017)

Komentovaná prohlídka stodoly z Durdic

více - Komentovaná prohlídka stodoly z Durdic
Zveme Vás na komentovanou prohlídku unikátní stavitelské památky z roku 1648, která se v našem muzeu koná v sobotu 15. července v 10.30 a 14.30 hodin.
(11.7.2017)

V muzeu jsme prožili magickou Svatojánskou noc

více - V muzeu jsme prožili magickou Svatojánskou noc
V sobotu 24. června se v Muzeu lidových staveb v Kouřimi za překrásné večerní atmosféry konal zcela nový národopisný pořad "Svatojánská noc".
(26.6.2017)

Výstava "Slavné stavby Jindřicha Freiwalda"

více - Výstava
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na výstavu, která se koná ve dnech 29. června - 30. prosince 2017.
(21.6.2017)
logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100