Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Podzim
  • Podzim
  • Podzim
  • Podzim

Spolky Vltavan Davle a Vltavan Štěchovice

Spolek Vltavan Davle byl založen v roce 1896, Vltavan Štěchovice vznikl o dva roky později, roku 1898. Činnost štěchovického a davelského spolku navázala na činnost jednoho z nejstarších spolků v českých zemích, spolku Vltavan Praha.
Spolky původně sdružovaly plavce, šífaře a dělníky, kteří se zabývali dopravou stavebního materiálu a dřeva po řece, a podporovaly postižené rodiny šífařů v době nemoci nebo jejich úmrtí. Ke spolkové činnosti patřilo pořádání plesů, zábav, ale také vzdělávání formou přednášek, výletů a vycházek. Členem spolku se mohl stát každý plavec, rybář, pobřežný nebo lodník ve věku od 20 do 60 let ze Štěchovic, Davle a okolí.
Z důvodu velké výstavby vodních děl na Vltavě začala klesat závislost obživy rodin na řece a měnil se tak i význam a zaměření činnosti spolku. Postupně voroplavba na Vltavě zanikla úplně. Přesto oba spolky přetrvaly a působí kontinuálně dodnes. Tak jako v začátcích jejich působení, jsou i dnes spolky významnou součástí života v obcích Davle a Štěchovice. Připomínají původní účel, za kterým byly tyto spolky založeny. Členové spolků svou činností připomínají tradiční vorařské řemeslo a uchovávají povědomí o zaniklých řemeslných technikách a technologiích, využívaných nejen ve vorařství. S životem u řeky a s říčním provozem bylo spjato mnoho dalších řemesel, například ledování, pískaření, rybaření a další.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

zavřeno do       

27. 11. 2020

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 80 Kč /dospělí/
zlevněné: 40 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 200 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100