Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • ZIMA
  • ZIMA
  • ZIMA

Aktuálně

Navrhněte nového nositele titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje"! | (12. 2. 2016)

Středočeský kraj vyzývá k předkládání nominací na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje“.

Výzva k podávání návrhů na udělení titulu

„Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje“

Středočeský kraj vyzývá k předkládání nominací na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje“ osobám, které se snaží uchovat znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.

Podmínky udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby:
1) Titul je určen osobám, které dokonale ovládají dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby a přiměřeně svým možnostem předávají tyto znalosti budoucím generacím a prezentují své výrobky na veřejnosti.
2) Titul je udělován hejtmanem Středočeského kraje v období let 2016-20.
3) Titul muže být udělen pouze občanům České republiky s trvalým pobytem na území Středočeského kraje.
4) Titul muže být udělen výrobcům činným v oborech tradiční rukodělné výroby, které jsou zásadním způsobem ohroženy, či jim přímo hrozí zánik.
5) Pro účely tohoto statutu se jednotlivé obory tradiční rukodělné výroby vymezují podle základního materiálu, z něhož jsou vyrobeny výrobky v daném oboru
Návrhy na udělení titulu mohou předkládat vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby, působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy.

Návrhy v písemné nebo v elektronické podobě na předem stanovených formulářích zasílejte do 31. 3. 2016 na adresu:

 

Regionální muzeum v Kolíně, Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu Středočeského kraje, Brandlova 35, 280 02 Kolín I.

Návrhy doručené po stanoveném termínu nebudou posuzovány.

Případné dotazy směřujte na emailovou adresu: kasova@muzeumkolin.cz

Tato výzva je zveřejněna v souladu s „Metodickým pokynem pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje“. Podrobné informace podá Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu Středočeského kraje (Regionální muzeum v Kolíně).

Další informace najdete zde.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

Zavřeno do
15. 3. 2024

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 110 Kč /dospělí/
zlevněné: 50 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 270 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů