Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Od Markéty k Matičkám
  • Léto
  • Léto
  • Léto

dostavba muzea

V roce 2012 byl zahájen proces dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi, který by měl vést k jeho postupné koncepční proměně na „Muzeum české vesnice“, přibližující z nejrůznějších úhlů pohledu dějiny českého venkova od raného novověku do počátku 20. století. Po čtyřech desítkách let existence muzea došlo k další – doufejme již poslední – změně koncepce jeho budoucí zástavby, která by v plánované podobě měla dokumentovat historický charakter vesnických sídel ve středních, východních a severních Čechách. Památky lidové architektury, přenesené do muzea v 70. a 80. letech 20. století, jsou doplňovány do logických celků usedlostí z jednotlivých regionů, přičemž se co nejvíce snažíme vytvořit náznak prostředí, v němž se nacházely na svém původním místě. Stávajících čtrnáct objektů bude postupně doplněno o více než dvě desítky dalších památek, z nichž mnohé již byly v minulosti do muzea přeneseny, ale dodnes se bohužel nedočkaly svého znovupostavení.

Dominantou muzea se stane kostelní areál ze středních Čech, jehož základ bude tvořit rekonstrukce gotického kostela sv. Jana Křtitele z posázavského městečka Dolní Kralovice. Pod ním se bude rozkládat stylizovaná náves, uzavřená kopií vodního mlýna z Tismic u Českého Brodu. Okraje návsi bude vymezovat pět usedlostí z Českobrodska, středního Polabí, Voticka, Podbrdska a povodí Berounky. Po vnějším obvodu tohoto celku budou rozmístěny další usedlosti z Posázaví, Čáslavska a Kouřimska. Jižní část muzejního areálu vyplní památky lidové architektury z východních Čech. Kromě usedlosti z Podkrkonoší a horního Pojizeří budou zastoupeny celky z Broumovska, Podorlicka a Chrudimska. Dominantou této části muzea se stane kopie větrného mlýna z Borovnice u Nové Paky. Nejvýše položená východní část muzejního areálu bude věnována památkám ze severních Čech. Kromě usedlosti z Děčínska zde bude zastoupena oblast Podještědí a Podbezdězí.

Potřebu nezbytného provozního zázemí muzea bude pokrývat nová vstupní budova s muzejním obchodem.

Informace o první etapě dostavby muzea, která proběhla v letech 2015 - 2016, najdete zde.

/Veškeré vizualizace autorka projektu Irena Hrabincová, Dipl. Arch./

plan

vizualizace projektu dostavby muzea

Vizualizace dostavby muzea - celkový pohled /Irena Hrabincová, Dipl. Arch./ Vizualizace návsi /Irena Hrabincová, Dipl. Arch./ Vizualizace horní části návsi /Irena Hrabincová, Dipl. Arch./ Vizualizace pohledu z kostelní věže /Irena Hrabincová, Dipl. Arch./ Vizualizace návsi /Irena Hrabincová, Dipl. Arch./ Vizualizace vstupní budovy /Irena Hrabincová, Dipl. Arch./ Vizualizace vstupní budovy /Irena Hrabincová, Dipl. Arch./ Vizualizace interiéru vstupní budovy /Irena Hrabincová, Dipl. Arch./ Vizualizace interiéru vstupní budovy /Irena Hrabincová, Dipl. Arch./

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý - neděle:
10.00 - 18.00

 

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 110 Kč /dospělí/
zlevněné: 50 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 270 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů