Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • ZIMA
  • ZIMA
  • ZIMA

chalupa z Masojed

Obytný dům usedlosti čp. 2 v Masojedech u Českého Brodu (okres Kolín) náležel k nejhodnotnějším a nejzajímavějším památkám lidové architektury na Českobrodsku. Jak bylo doloženo dendrochronologickým průzkumem, pocházela původně celoroubená stavba z přelomu 18. a 19. století. (Dřevo použité při stavbě bylo káceno v letech 1788 - 1805.) Do návsi se obracela štítovým průčelím se sdruženými okny a bohatě skládanou a vyřezávanou lomenicí, kterou nesla rovněž ozdobně vyřezávaná podstávka. Tento pro Českobrodsko neobvyklý architektonický detail nejspíše vznikl prostorovou redukcí podsíně, která byla typickým znakem dřevěné lidové architektury v severněji položené oblasti středního Polabí. Nevelký dům měl jednoduchou trojprostorovou dispozici s průčelní světnicí, síní, z níž byla vydělena černá kuchyně, a zadní komorou. Na obytnou část navazovaly později přezděné chlévy. Celek kryla jednotná sedlová střecha pošitá došky. Areál usedlosti uzavíral nezachovalý roubený špýchar a zděná stodola. Roubená obytná část chalupy byla v roce 1987 zbořena a nahrazena novostavbou. Do sbírek Regionálního muzea v Kolíně se naštěstí podařilo získat veškeré hodnotné detaily včetně lomenice, ozdobných prvků podstávky a ostění oken a vchodových dveří. V letech 2015 - 2016 byla v kouřimském skanzenu provedena rekonstrukce této zaniklé památky, do níž jsou zakomponovány zachovalé původní architektonické prvky.

Do dvora masojedské usedlosti se původně vcházelo jednoduchou  pilířovou bránou a brankou, při znovupostavení v muzeu však byla chalupa doplněna o rekonstrukci zaniklé klenuté brány s volutovým štítem, která stávala u podobného (dnes již rovněž neexistujícího) domu v Masojedech.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

Zavřeno do
15. 3. 2024

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 110 Kč /dospělí/
zlevněné: 50 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 270 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů