Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Jaro
  • Jaro
  • Jaro

kovárna ze Starého Bydžova

Jedna ze dvou posledních celoroubených kováren v Čechách byla do muzea přenesena v roce 1976 z obce Starý Bydžov na Novobydžovsku (okres Hradec Králové). Unikátně zachovalá památka, která tvořila součást usedlosti čp. 2, pochází z roku 1774. V minulosti bývala majetkem rodu Laifrů. Svému účelu sloužila do roku 1958.

Stavba je zhotovena z mohutných dubových trámů, tak zvaných "trhanic", typických pro oblast středního Polabí. Stěny jsou opatřeny celoplošným vápenným nátěrem a sedlovou střechu z důvodu lepší ochrany před nebezpečím požáru kryjí pálené tašky. Vstupní štítové průčelí kovárny tvoří otevřená podsíň s dvojdílnou arkádou, která spočívá na třech ozdobně tesaných sloupech. Podsíň sloužila k podkovávání koní a skotu a také okovávání vozů a jiných rozměrných předmětů. V přední části stavby se nachází vlastní kovářská dílna, které dominuje zděná výheň vybavená velkým tahacím měchem. Přístupná byla jak hlavním vchodem z podsíně, tak vchodem bočním, jenž vedl na dvůr přilehlé usedlosti čp. 2. Zadní část kovárny obsahuje druhou menší místnost bez oken, která sloužila jako sklad nářadí a materiálu. Přístupná je samostatným vchodem v zadní štítové stěně. Kovářská dílna je dnes vybavena mobiliářem, jenž byl do muzea přenesen především z kovárny v Louňovicích pod Blaníkem, a také z několika obcí na Kolínsku.

Od přenesení do muzea je kovárna dosud - bohužel zcela v rozporu z historickým stavem - prezentována jako samostatně stojící objekt bez obytného stavení a dalšího hospodářského zázemí, které tvořily její nedílnou součást.

Další informace o památce najdete na webových stránkách Obce Starý Bydžov.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

pátek - neděle:
10.00 - 16.00

 

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 110 Kč /dospělí/
zlevněné: 50 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 270 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů