Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Od Markéty k Matičkám
  • Léto
  • Léto
  • Léto

mariánský sloup z Konárovic

Mariánský sloup z Konárovic u Kolína byl postaven v rozmezí let 1856 – 1870 nákladem tehdejších držitelů konárovického panství hraběte Jana Nepomuka Františka z Harrachu a jeho manželky Marie Markéty Harrachové z Lobkovic - snad u příležitosti narození jejich dcery Marie Terezie, k němuž došlo v Konárovicích dne 23. června 1866. Autorem monumentu byl nám dosud neznámý sochař, který po polovině 19. století pracoval pro rodinu Harrachů. Sloup se nacházel v prostoru konárovické návsi až do roku 1981, kdy byl sražen po najetí nákladním automobilem. Trosky těžce poškozené památky byly poté předány Regionálnímu muzeu v Kolíně a uloženy v areálu kouřimského skanzenu. Ke zrestaurování a znovupostavení mariánského sloupu došlo teprve v roce 2015.

Základ sochařského díla tvoří hranolový sokl se zkosenými horními rohy. Na něm spočívá vlastní sloup, který se skládá z profilované patky, osmibokého dříku a mohutné kalichovité hlavice, jejíž povrch zdobí bohatý reliéfní ornament s motivy plodů a listů vinné révy. Na dříku je osazen alianční erb rodu Harrachů a Lobkoviců. Sloup vrcholí sochou P. Marie s Ježíškem.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý - neděle:
10.00 - 18.00

 

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 110 Kč /dospělí/
zlevněné: 50 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 270 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů