Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Jaro
  • Jaro
  • Jaro

usedlost z Chedrbí

Drobná usedlost čp. 128 v obci Chedrbí (okr. Kutná Hora) pocházející z přelomu 18. a 19. století, představovala stavbu patřící menšímu zemědělci tzv. domkáři - zemědělci bez vlastní půdy. Usedlost tvořil dům s roubenou světnicí, na niž navazovala zděná síň, komora a kolmo přiléhala stodola. Objekt je od roku 1958 památkově chráněn, v létě 2008 byl však vážně poškozen požárem, při kterém shořela celá konstrukce krovu, štít a byl silně porušen strop. Po požáru byl objekt provizorně zakryt plachtami, které se postupem času zcela rozpadly, čímž objekt dál chátral. V průběhu let 2013 – 2014 se v souvislosti s připravováním projektu dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi začalo uvažovat o transferu objektu do muzea. Během roku 2015 byl objekt fotograficky a kresebně zdokumentován a ve dnech 30. 11 – 2. 12. 2016 byl přesunut do depozitáře v Muzeu lidových staveb v Kouřimi.
Nevelká ves Chedrbí se nachází cca 6 km jihozápadně od Kutné Hory. Krajinný ráz zde již přechází z rovinaté Středolabské tabule do Hornosázavské pahorkatiny s nadmořskou výškou kolem 300 m. Ves stojí ve svahu na mírné terase nedaleko soutoku Klejnárky a Paběnického potoka. Zástavba vsi je situována po obou stranách procházející silnice, usedlosti jsou ke komunikaci většinou obráceny štítem. Opodál u potoka je soustředěna zástavba kolem bývalého mlýna. Dům usedlosti čp. 128 byl usazen do svahu klesajícímu na jih k potoku, štítem směřoval na sever k procházející komunikaci, zápražím byl orientován na východ. Půdorys domu byl jednotraktový s trojdílnou dispozicí se světnicí v pravé orientaci. Na dům v zadní části kolmo navazovala zděná průjezdná stodola. Na místě druhé perny byl chlév. Naproti domu při komunikaci zůstala stát zděná kolna. Dům stál na kamenné podezdívce, která vyrovnávala svažující se terén. Stěny světnice byly roubené většinou z dvoustraně hraněných trámů spojených na rybinu. Trámy byly na nárožích a v horních a dolních věncích vázány bez přesahu zhlaví. Spáry mezi trámy byly vymazány mazanicí přichycenou dřevěnými kolíčky, do větších mezer byla vložena i tyčovina. V zadní stěně světnice vystupovala zděná stěna upozorňující na rozsah odstraněné chlebové pece. Roubené stěny byly silně poškozeny hnilobou a dřevokazným hmyzem. Stěny komory a navazující stodoly s chlévem byly zděné, převážně z lomového kamene, místy se objevovaly i větší omleté valouny a v konstrukčně náročnějších místech byla použita cihla. Příčka mezi síní a komorou byla vytvořena z nepálených cihel. Ze síně se po kamenných schodech sestupovalo do valeně zaklenutého sklepa z lomového kamene. V zadní části síně byla umístěna malá nezaklenutá černá kuchyně, která byla již upravena na tahový provoz.
Stav chalupy před požárem Stav chalupy před požárem Pozůstatky chalupy v roce 2012 Pozůstatky chalupy v roce 2012 Rozebírání pozůstatků objektu v roce 2016

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

pátek - neděle:
10.00 - 16.00

 

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 110 Kč /dospělí/
zlevněné: 50 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 270 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů