Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Od Markéty k Matičkám
  • Léto
  • Léto
  • Léto

vodní mlýn z Tismic

Vodní mlýn v Tismicích u Českého Brodu náležel mezi nejlépe zachovalé památky svého druhu na území středních Čech. Postaven byl roku 1676 v bezprostřední blízkosti vrchnostenského dvora nákladem tehdejšího držitele černokosteleckého panství, knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, načež byl pronajímán členům různých mlynářských rodin. Jednalo se o dvojpodlažní stavbu obdélného půdorysu, krytou vysokou a strmou valbovou střechou. Suterén, částečně zapuštěný do tělesa hráze přilehlého rybníka, byl v celém rozsahu zděný, zvýšené přízemí pak z poloviny obsahovalo omítané hrázděné konstrukce. Podstatnou část vnitřních prostor zaujímala mlýnice, která prostupovala suterénem, přízemím i podkrovím mlýna. Poměrně složité technické vybavení sestávalo ze dvou moučných složení, jahelky pro výrobu prosných jáhel a stoupy pro výrobu krup. Dvojice mlýnských kol na svrchní vodu byla osazena na severním průčelí a chráněna bedněnou lednicí. Obytnou část mlýna tvořila polohrázděná vytápěná světnice (šalanda) a komora, situované ve zvýšeném přízemí na jižním boku stavby. Další provozní zázemí se nacházelo v nízkém přístavku na východní straně. Celek doplňovaly dnes rovněž nezachovalé hospodářské objekty.

Mlýn až do svého postupného zániku po roce 1991 přetrval v poměrně autentické podobě s velkým podílem původních tesařských konstrukcí a technického vybavení. Destrukce stavby, způsobená dlouhodobým zanedbáním údržby, byla značnou ztrátou ve fondu nejstarších zachovalých technických památek na českém venkově. Objekt byl naštěstí zdokumentován velmi podrobným zaměřením, které umožňuje přistoupit ke stavbě kopie. V muzeu plánujeme její doplnění o pozoruhodnou goticko - renesanční bránu, která byla získána ze sousedního panského dvora v Tismicích. Rekonstrukce mlýna bude vyžadovat také vybudování příslušného vodního díla (náhonu a vyrovnávací nádrže), jehož součástí bude obnovený rybník Vodák, který ležel na okraji muzejního areálu a zanikl na konci 18. století.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý - neděle:
10.00 - 18.00

 

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 110 Kč /dospělí/
zlevněné: 50 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 270 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů