Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Od Markéty k Matičkám
  • Léto
  • Léto
  • Léto

socha sv. Donáta ze Svatbína

Barokní socha sv. Donáta, která stávala na rozcestí u obce Svatbín nedaleko Kostelce nad Černými lesy (okres Praha – východ), byla postavena nákladem tehdejší držitelky černokosteleckého panství – vévodkyně Marie Terezie Savojské z Lichtenštejna v roce 1764. Znázorňuje svatého biskupa Donáta z Arezza, uctívaného jako přímluvce proti krupobití, bouřkám a moru. Osobu objednavatelky díla připomínají alianční erby savojských vévodů a knížat z Lichtenštejna. Vévodkyně Marie Terezie Savojská z Lichtenštejna byla ctitelkou sv. Donáta, a na svých panstvích založila tzv. Svatodonátský fond, do něhož byli sedláci povinni pravidelně přispívat peněžní částkou, a z fondu jim pak byla vyplácena kompenzace v případě poškození úrody nepřízní počasí. Sochy sv. Donáta byly postaveny na všech pěti panstvích vévodkyně Savojské ve středních Čechách. Kromě svatbínské sochy je najdeme nedaleko Škvorce a ve Vykáni u Českého Brodu, v Chlumu u Uhlířských Janovic a v Praze – Kolovratech.
Socha sv. Donáta u Svatbína byla v minulosti mnohokrát poškozena. V 80. letech 20. století došlo k jejímu největšímu poškození po nárazu automobilem. V roce 1987 byla přenesena do Muzea lidových staveb v Kouřimi, kde došlo k jejímu restaurování a doplnění chybějících částí. Znovu byla socha zrestaurována v roce 2015 v souvislosti s jejím přemístěním v rámci areálu muzea.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý - neděle:
10.00 - 18.00

 

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 110 Kč /dospělí/
zlevněné: 50 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 270 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů