Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Jaro
  • Jaro
  • Jaro

špýchar z Kornatic

Celoroubený špýchar, pocházející z roku 1774, tvořil součást usedlosti čp. 3 v Kornaticích (okres Rokycany). Představoval velmi cennou součást souboru lidové architektury na Podbrdsku. Dřevěná konstrukce jednokomorového špýcharu spočívala ve zvýšené poloze nad polozahloubeným sklepem s valenou klenbou. Vlastní komora byla původně přístupná po krátké pavláčce, která však byla později odstraněna, a k její rekonstrukci došlo teprve v rámci nedávné obnovy. Hlavní konstrukční zajímavostí bylo užití starobylého typu roubené klenby, opatřené hliněnou omazávkou. Přímo na jejím rubu pak byla položena lehká konstrukce krovu, kterou bylo možné v případě požáru snadno odstranit, a zabránit tak výraznějšímu poškození stavby. Z protipožárních důvodů byly hliněnou omazávkou opatřeny také všechny stěny srubu. Do kouřimského skanzenu byl špýchar přenesen již v roce 1977, poté co bylo tehdejší majitelkou usedlosti čp. 3 docíleno jeho zbytečného zboření. K jeho znovupostavení došlo až v letech 2015 - 2016.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

pátek - neděle:
10.00 - 16.00

 

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 110 Kč /dospělí/
zlevněné: 50 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 270 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů