Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Zelené svátky
  • Jaro
  • Jaro
  • Jaro

stodola z Durdic

Mohutná roubená stodola, která tvořila součást usedlosti čp. 7 v Durdicích u Votic (okres Benešov), byla do areálu muzea přenesena jako první památka lidové architektury v roce 1972. Roku 2012 byla v rámci areálu muzea znovu přenesena a prošla velmi zdařilou obnovou. Pochází z roku 1648, a je tak nejstarší zachovalou památkou tohoto typu na území České republiky. Stodola má starobylý desetiboký půdorys se strmým a vysokým krovem středověkého typu, který je pošit došky. Jedná se o charakteristickou, a dnes již velmi vzácnou ukázku typu tzv. polygonálních stodol, používaného na území střední Evropy již v polovině 13. století. Konstrukci tvoří nízké roubené stěny bez vymazávek, protilehlé delší strany jsou prolomeny dvojicí vrat. Střední část stavby zaujímá průjezdný mlat, po jehož stranách se nacházejí dva přístodůlky. Nad mlatem bývalo patro pro uložení čerstvě sklizené úrody nevymláceného obilí. Rozlehlý vnitřní prostor stodoly, který v minulosti pojal až padesát pět plně naložených žebřiňáků obilí, kryje starobylá konstrukce krovu s hřebenovou vaznicí. Jeden z jejích trámů nese malovaný letopočet z doby vzniku stavby v polovině 17. století.

Kouřimské muzeum se může pochlubit ještě další památkou tohoto typu, kterou je polygonální stodola ze Želejova. Tato památka je o čtyři desetiletí mladší než durdická stodola.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý - neděle:
10.00 - 17.00

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 110 Kč /dospělí/
zlevněné: 50 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 270 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů