Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • ZIMA
  • ZIMA
  • ZIMA

usedlost "Šperkovna" ze Strašic

Rozložité celoroubené obytné stavení tvořilo součást usedlosti čp. 41 ve Strašicích (okres Rokycany), která v minulosti sloužila mimo jiné jako rychta a hospoda. Podle někdejších majitelů byla místně nazývána "U Šperků", nebo "Šperkovna". Nízký přízemní dům s mohutnou polovalbovou střechou krytou šindelem pocházel pravděpodobně z první čtvrtiny 19. století (zachovalé architektonické prvky byly dendrochronologickým průzkumem datovány do let 1815 - 1821). Byl charakteristickou ukázkou dřevěné venkovské architektury na Podbrdsku. V samotných Strašicích představoval jednu z posledních připomínek dnes téměř zaniklého původního rázu historického jádra městečka. Jako jedna z mála staveb přečkal dva velké požáry obce v letech 1848 a 1865.

Dům měl poměrně složitou půdorysnou dispozici, která odpovídala jeho historicky doložené funkci. V čele domu se nacházela rozlehlá světnice s plochou téměř 54 m2. K jejímu boku přiléhala menší světnička, z níž byla později ještě vydělena nevelká komora. Světnice byla původně vytápěna kachlovými kamny. Zadní trakt domu tvořila síň se schodištěm do podstřeší, na kterou navazovala průchozí černá kuchyně s mohutným dymníkem. Odtud byla obsluhována jak kamna ve světnici, tak chlebová pec a sušárna. Za černou kuchyní navíc ležela komora, která později sloužila jako kuchyňské zázemí hospody. Na obytnou část domu původně navazovalo poměrně rozsáhlé hospodářské zázemí, které se však nezachovalo, a při znovupostavení objektu v muzeu bylo volně zrekonstruováno podle analogií z oblasti Podbrdska. Usedlost byla zlikvidována z důvodu stavby nákupního centra v roce 1978. Obytné stavení mělo být podle původního záměru přeneseno do sousední památkově cenné obce Dobřív, ale vzápětí bylo rozhodnuto o jeho transferu do kouřimského skanzenu. K rekonstrukci této památky však v muzeu došlo teprve v letech 2015 - 2016.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

Zavřeno do
15. 3. 2024

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 110 Kč /dospělí/
zlevněné: 50 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 270 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů