Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodTvrz HradenínMuzeum dětemPamátník tří odbojů
  • Od Markéty k Matičkám
  • Léto
  • Léto
  • Léto

Petr Král

Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje 2016

Pletení z proutí

Petr Král se narodil ve městě Mělník, kde také absolvoval řemeslo košíkáře. Nepřímo tak začal pokračovat v rodinné tradici po pradědečkovi. V letech 1989 až 1994 se vyučil košíkářství v Praze na Středním odborném učilišti Umělecko - řemeslné práce, obor Zpracovatel přírodních pletiv. Základ pletení se, kromě své učňovské praxe u své mistrové, naučil u starého košíkářského mistra v oboru Stanislava Machka.
Po vyučení pan Král začal pracovat v mělnické košíkárně, kde rozvíjel osvojené základy pletení, které se do té doby naučil. Bohužel situace v košíkárně spěla k úpadku, až košikárna v roce 2012 úplně zanikla. I přes to, se pan Král nadále vedle svého nového zaměstnání, věnuje pletení. Díky vytvoření webových stránek začali pana Krále oslovovat zákaznici s nejrůznějšími poptávkami - od klasických košů až po nezvyklé koše dle jejich vlastních návrhů. To zapříčinilo, že se začal intenzivněji věnovat pletení a tím se i zdokonaloval v oboru.
Kvůli dostatku materiálu se pan Král snaží pěstovat své vlastní proutí. Obnovuje staré keře košíkářských vrb, zakládá nové prutníky. Intenzivně se také věnuje osvětě veřejnosti. Pořádá košíkářské kurzy, vytváří pomůcky, foto návody, nebo tvoří různé projekty o košíkářství. Věnuje neustálému studiu svého oboru. Shromažďuje historické materiály o mělnickém košíkářství proto, aby dodržoval původní postupy a techniky pletení. Přispívá tak k tomu, aby toto řemeslo nezaniklo.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

úterý - neděle:
10.00 - 18.00

 

Více

facebook_logo

Vstupné:
základní: 110 Kč /dospělí/
zlevněné: 50 Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let/
rodinné: 270 Kč
zdarma: /děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, ITIC/

Při národopisných pořadech zvýšené vstupné. Více

logo_kudyznudy


Regionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů